AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, hãy cho biết tỉnh, thành phố nào có giá trị xuất khẩu lớn hơn nhập khẩu (xuất siêu)?

  • A. Hà Nội.
  • B. Đồng Nai.
  • C. Hải Phòng.
  • D. TP. Hồ Chí Minh.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, tỉnh, thành phố  có giá trị xuất khẩu lớn hơn nhập khẩu (xuất siêu) là thành phố Hồ Chí Minh (cột xanh giá trị lớn hơn cột đỏ)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>