AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho bảng số liệu:

  Tổng kim ngạch và kim ngạch xuất khẩu nước ta giai đoạn 2000 -  2014.

  (Đơn vị triệu USD)

  Năm

  Tổng số

  Xuất khẩu

  2000

  30119,2

  14 482,7

  2010

  157 075,3

  72 236,7

  2014

  298 066,1

  150 217,1

  Từ bảng số liệu trên, cho biết kim ngạch nhập khẩu nước ta năm 2014 là bao nhiêu (triệu USD)

  • A. 150 217,1
  • B. 157 859,1
  • C. 147 849,1
  • D. 160 217,3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Dựa vào bảng số liệu đã cho và áp dụng công thức tổng kim ngạch xuất nhập khẩu = xuất khẩu + nhập khẩu

  => Kim ngạch nhập khẩu = Tổng - xuất khẩu

  => Kim ngạch nhập khẩu năm 2014 là 298 006, 2 - 150 217,3 = 147 849,1 (triệu usd)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>