AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ý nào sau đây không đúng với ngành nội thương của nước ta?

  • A. Thu hút sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế.
  • B. Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu tổng mức bán lẻ hàng hóa.
  • C. Trong cả nước đã hình thành thị trường thống nhất.
  • D. Hàng hóa phong phú, đa dạng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Ngành nội thương nước ta có đặc điểm: khu vực ngoài nhà nước chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng (sgk Địa lí 12 trang 137)

  => Nhận xét “Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu tổng mức bán lẻ hàng hóa” là không đúng

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>