AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ở miền khí hậu phía Bắc, trong mùa đông độ lạnh giảm dần về phía tây vì

  • A. Nhiêt độ thay đổi theo độ cao của địa hình.
  • B. Dãy Hoàng Liên Sơn ngăn cản ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc.
  • C. Nhiệt độ tăng dần theo vĩ độ.
  • D. Đó là những vùng không chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Ở miền khí hậu phía Bắc, trong mùa đông độ lạnh giảm dần về phía tây vì dãy Hoàng Liên Sơn cao đồ sộ ngăn cản ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc tới vùng phía tây

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>