AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây không đúng với hướng phát triển công nghiệp của các nước Đông Nam Á?

  • A. Tăng cường liên doanh, liên kết với nước ngoài.
  • B. Công nghiệp chế biến chưa sản xuất được mặt hàng xuất khẩu.
  • C. Hiện đại hóa thiết bị, chuyển giao công nghệ và đào tạo kĩ thuật cho người lao động.
  • D. Chú trọng phát triển sản xuất các mặt hàng xuất khẩu.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Phát biểu nào sau đây không đúng với hướng phát triển công nghiệp của các nước Đông Nam Á là Công nghiệp chế biến chưa sản xuất được mặt hàng xuất khẩu. Vì công nghiệp chế biến ở ĐNÁ đã cho nhiều mặt hàng xuất khẩu như chế biến lương thực thực phẩm, hàng tiêu dùng, may mặc...

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA