AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Kim ngạch nhập khẩu của nước ta trong những năm gần đây tăng khá nhanh chủ yếu do

  • A. Sự phục hồi, phát triển của sản xuất và tiêu dùng, đáp ứng nhu cầu quá trình công nghiệp.
  • B. Kinh tế nước ta phát triển chậm chưa đáp ứng nhu cầu trong nước.
  • C. Dân số đông, nhu cầu tiêu dung cao trong khi sản xuất chưa phát triển.
  • D. Phần lớn dân cư chỉ dung hàng ngoại nhập, không dung hàng trong nước.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Kim ngạch nhập khẩu của nước ta trong những năm gần đây tăng khá nhanh chủ yếu do phục hồi, phát triển của sản xuất và tiêu dùng (sgk Địa lí 12 trang 139) , nhập khẩu nguyên nhiên vật liệu, máy móc thiết bị đáp ứng nhu cầu quá trình công nghiệp

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>