YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho bảng số liệu: Tình hình dân số của Việt Nam giai đoạn 1979 – 2011

  Năm

  1979

  1989

  1999

  2011

  Tổng dân số (triệu người)

  52,5

  64,4

  76,6

  87,7

  Dân số thành thị (triệu người)

  10,1

  12,9

  18,1

  27,7

  Tỉ suất gia tăng dân số (%)

  2,6

  2,1

  1,4

  0,97

  Từ bảng số liệu trên, để thể hiện tình hình dân số Việt Nam giai đoạn 1979 – 2011 biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?

  • A. Biểu đồ kết hợp.
  • B. Biểu đồ miền.
  • C. Biểu đồ cột chồng.
  • D. Biểu đồ cột ghép.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Từ bảng số liệu đã cho và kĩ năng nhận diện biểu đồ, biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tình hình phát triển các đối tượng có đơn vị khác nhau là biểu đồ kết hợp

  biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện tình hình dân số Việt Nam giai đoạn 1979 – 2011 là biểu đồ kết hợp. Trong đó, tổng dân số và dân số thành thị được biểu hiện bằng cột chồng, tỉ suất gia tăng dân số biểu hiện bằng đường

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA