YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho biểu đồ

  Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào sau đây?

  • A. GDP của Liên Bang Nga và Nhật Bản.
  • B. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Liên Bang Nga và Nhật Bản.
  • C. Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Liên Bang Nga và Nhật Bản.
  • D. Cơ cấu kinh tế theo ngành của Liên Bang Nga và Nhật Bản.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Dựa vào kĩ năng nhận diện biểu đồ, biểu đồ đã cho là biểu đồ tròn thể hiện cơ cấu

  => Biểu đồ đã cho thể hiện Cơ cấu kinh tế theo ngành của Liên Bang Nga và Nhật Bản

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA