AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, cho biết hệ thống cảng sông có ở những hệ thống sông nào sau đây?

  • A. Hồng –  Thái Bình; Mê Công
  • B. Hồng – Thái Bình; Cả
  • C. Hồng – Thái Bình; Đà Rằng
  • D. Hồng – Thái Bình; Thu Bồn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, hệ thống cảng sông có ở những hệ thống sông Hồng –  Thái Bình; hệ thống sông Mê Công

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>