YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây không đúng với các nước đang phát triển?

  • A. Chỉ số phát triển con người thấp.
  • B. Các khoản nợ nước ngoài nhỏ.
  • C. GDP bình quân đầu người thấp. 
  • D. Đầu tư nước ngoài (FDI) nhỏ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Phát biểu không đúng với các nước đang phát triển là Các khoản nợ nước ngoài nhỏ vì các nước đang phát triển nợ nước ngoài nhiều (sgk Địa lí 11 trang 7)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>