AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho bảng số liệu: Số khách du lịch quốc tế đến và chi tiêu khách du lịch ở một số khu vực của châu Á năm 2014.

  Khu vực

  Số khách du lịch đến

  (nghìn lượt)

  Chi tiêu của khách du lịch

  (triệu USD)

  Đông Á

  156 966

  219 931

  Đông Nam Á

  97 262

  70 578

  Tây Nam Á

  93 016

  94 255

  Nhận xét nào sau đây đúng về số khách du lịch quốc tế đến và mức chi tiêu của khách ở một số khu vực châu Á năm 2014?

  • A. Chi tiêu bình quân của mỗi lượt khách du lịch quốc tế đến Đông Nam Á cao hơn so với khu vực Tây Nam Á
  • B. Số khách du lịch quốc tế đến khu vực Đông Á đông nhất, nhưng mức chi tiêu bình quân của du khách quốc tế ở khu vực này lại thấp hơn so với khu vực Tây Nam Á
  • C. Chi tiêu bình quân của mỗi lượt khách du lịch quốc tế đến Đông Nam Á thấp hơn so với Tây Nam Á và Đông Á
  • D. Số khách du lịch quốc tế đến khu vực Đông Á tương đương với khu vực Tây Nam Á

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Dựa vào bảng số liệu đã cho, tính được

  Chi tiêu bình quân mỗi lượt khách du lịch=Chi tiêu của khách du lịch(nghìn usd)/Số khách du lịch đến(nghìn lượt)

  chi tiêu bình quân mỗi lượt khách du lịch Đông Á = 219 931 000 / 156 966 = 1401,1 usd/ người

  chi tiêu bình quân mỗi lượt khách du lịch Đông Nam Á = 70 578 000 /  97 262 = 725,6 usd/ người

  chi tiêu bình quân mỗi lượt khách du lịch Tây Nam Á = 94 255 000 / 93 016 = 1013,3 usd/ người

  => Chi tiêu bình quân của mỗi lượt khách du lịch quốc tế đến Đông Nam Á thấp hơn so với Tây Nam Á và Đông Á

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>