Trên đoạn OP có OP = 4,5cm và OQ = 8cm thì điểm gần P nhất dao động với biên độ cực đại cách P một đoạn là bao nhiêu ?

bởi Nguyễn Vân 18/09/2018

Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng nước, hai nguồn sóng kết hợp Ovà Odao động cùng pha, cùng biên độ. Chọn hệ tọa độ vuông góc xOy thuộc mặt nước với gốc tọa độ là vị trí đặt nguồn O1, còn nguồn O2 trên trục Oy. Hai điểm P và Q nằm trên Ox có OP = 4,5cm và OQ = 8cm. Dịch chuyển nguồn O2 trên trục Oy sao cho góc PO2Q có giá trị lớn nhất thi phần tử nước tại P không dao động còn phần tử nước tại Q dao động với biên độ cực đại. Biết giữa P và Q không còn cực đại nào khác. Trên đoạn OP, điểm gần P nhất dao động với biên độ cực đại cách P một đoạn là?

Câu trả lời (1)

  • Hỏi đáp Vật lý

    Vậy chọn B.  icon-chat

    bởi Prince Nguyễn 18/09/2018
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan