YOMEDIA
NONE

Bài tập 3 trang 45 SGK Vật lý 12

Giải bài 3 tr 45 sách GK Lý lớp 12

Nêu công thức xác định vị trí các cực tiểu giao thoa.

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 3

  • Vị trí của các điểm cực tiểu giao thoa xác định bởi công thức: 

\(d_2-d_1=(k+\frac{1}{2})\lambda =(2k+1)\frac{\lambda }{2},k\in Z\)

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 45 SGK Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON