YOMEDIA
VIDEO

Con lắc lò xo có chiều dài l1 dao động điều hòa với chu kì T1 = 1,5 s

Con lắc có chiều dài  l2 dao động điều hòa với chu kì T2 = 0,9 s.Tính chu kì của con lắc chiều dài l2- l1 tại nơi đó. 

Theo dõi Vi phạm
RANDOM

Trả lời (1)

 
 
 
 •  

  Con lắc chiều dài l1 có:

  \({{\rm{T}}_{\rm{1}}} = 2{\rm{\pi }}\sqrt {\frac{{{l_{\rm{1}}}}}{{\rm{g}}}} {\rm{ }} \Leftrightarrow {\rm{ }}{l_1} = \frac{{{\rm{T}}_{\rm{1}}^{\rm{2}}{\rm{g}}}}{{{\rm{4}}{{\rm{\pi }}^{\rm{2}}}}}\)

  Con lắc chiều dài l2 có: 

  \({{\rm{T}}_2} = 2{\rm{\pi }}\sqrt {\frac{{{l_{\rm{2}}}}}{{\rm{g}}}} {\rm{ }} \Leftrightarrow {\rm{ }}{l_2} = \frac{{{\rm{T}}_2^{\rm{2}}{\rm{g}}}}{{{\rm{4}}{{\rm{\pi }}^{\rm{2}}}}}\)

  Con lắc có chiều dài  l có:

  \({\rm{T}} = 2{\rm{\pi }}\sqrt {\frac{l}{{\rm{g}}}} {\rm{ }} \Leftrightarrow {\rm{ }}l = \frac{{{\rm{T}}_{}^{\rm{2}}{\rm{g}}}}{{{\rm{4}}{{\rm{\pi }}^{\rm{2}}}}}\)

  Mà l=  l2- l1. Suy ra:

  \(\begin{array}{l} \frac{{{{\rm{T}}^{\rm{2}}}{\rm{g}}}}{{{\rm{4}}{{\rm{\pi }}^{\rm{2}}}}} = \frac{{{\rm{T}}_{\rm{1}}^{\rm{2}}{\rm{g}}}}{{{\rm{4}}{{\rm{\pi }}^{\rm{2}}}}} - \frac{{{\rm{T}}_{\rm{2}}^{\rm{2}}{\rm{g}}}}{{{\rm{4}}{{\rm{\pi }}^{\rm{2}}}}}{\rm{ }}\\ \Rightarrow {\rm{ T}} = \sqrt {{\rm{T}}_1^2 - {\rm{T}}_2^2} = \sqrt {1,{5^2} + 0,{9^2}} = {\rm{1,2 s}}{\rm{.}} \end{array}\)

    bởi Lê Tấn Thanh 29/05/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1