RANDOM
VIDEO

Tại nơi có gia tốc trọng trường 9,8 m/s2, con lắc đơn dao động điều hoà với chu kì \(\frac{{{\rm{2\pi }}}}{{\rm{7}}}\)s.

Tính chiều dài, tần số và tần số góc của dao động của con lắc. 

Theo dõi Vi phạm
RANDOM

Trả lời (1)

 
 
 
 •  

  Chiều dài của con lắc:

  \(\begin{array}{l} {\rm{T}} = {\rm{2\pi }}\sqrt {\frac{l}{{\rm{g}}}} {\rm{ }}\\ \Rightarrow {\rm{ }}l = \frac{{{\rm{g}}{{\rm{T}}^{\rm{2}}}}}{{{\rm{4}}{{\rm{\pi }}^{\rm{2}}}}} = {\frac{{9,8.\left( {\frac{{{\rm{2\pi }}}}{{\rm{7}}}} \right)}}{{{\rm{4}}{{\rm{\pi }}^{\rm{2}}}}}^2} = {\rm{0,2 m}}. \end{array}\)

  Tần số của con lắc: 

  \({\rm{f}} = \frac{{\rm{1}}}{{\rm{T}}} = \frac{{\rm{7}}}{{{\rm{2\pi }}}} = 1,1{\rm{ Hz}}\)

  Tần số góc của con lắc :

  \(\omega {\rm{ }} = {\rm{ }}\frac{{{\rm{2\pi }}}}{{\rm{T}}} = {\rm{ }}7{\rm{ }}rad/s\)

    bởi Hồng Hạnh 29/05/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1