YOMEDIA
VIDEO

Một con lắc đơn có chiều dài 1m, đầu trên cố định đầu dưới gắn với vật nặng có khối lượng m. Điểm cố định cách mặt đất 2,5 m.

Ở thời điểm ban đầu đưa con lắc lệch khỏi vị trí cân bằng một góc (a = 0,09 rad (góc nhỏ) rồi thả nhẹ khi con lắc vừa qua vị trí cân bằng thì sợi dây bị đứt. Bỏ qua mọi sức cản, lấy g = p2 = 10 m/s2. Tốc độ của vật nặng ở thời điểm t = 0,55 s có giá trị gần bằng:

A. 5,5 m/s             B. 0,5743 m/s  

C. 0,2826 m/s       D. 1 m/s 

Theo dõi Vi phạm
RANDOM

Trả lời (2)

 
 
 
 •  

  Chu kì dao động của con lắc đơn  T = 2p\(\sqrt {\frac{l}{{\rm{g}}}} \)  = 2 s.

  Thời gian từ lúc thả đến vị trí cân bằng là  \(\frac{{\rm{T}}}{{\rm{4}}} = 0,5{\rm{ s}}{\rm{.}}\)

  Khi qua vị trí cân bằng sợi dây đứt, chuyển động của vật là chuyển động ném ngang từ độ cao h0 = 1,5 m với vận tốc ban đầu xác định theo công thức:

  \(\frac{{{\rm{mv}}_{\rm{0}}^{\rm{2}}}}{{\rm{2}}}\) = mgl(1 – cosa) = mgl2sin  = mgl  \(\frac{{{{\rm{\alpha }}^2}}}{{\rm{2}}}\)   

   v0  = \(\pi \)a.

  Thời gian vật chuyển động sau khi dây đứt là t =  0,05 s. Khi đó vật ở độ cao:

  \(\begin{array}{l} {\rm{h}} = {{\rm{h}}_{\rm{0}}} - \frac{{{\rm{g}}{{\rm{t}}^{\rm{2}}}}}{{\rm{2}}}\\ \Leftrightarrow {{\rm{h}}_{\rm{0}}} - {\rm{h}} = \frac{{{\rm{g}}{{\rm{t}}^{\rm{2}}}}}{{\rm{2}}} \end{array}\)     

    Theo định luật bảo toàn cơ năng ta có:

  \(\begin{array}{l} {\rm{mg}}{{\rm{h}}_0} + \frac{{{\rm{mv}}_0^{\rm{2}}}}{{\rm{2}}} = {\rm{mgh}} + \frac{{{\rm{mv}}_{}^{\rm{2}}}}{{\rm{2}}}{\rm{ }}\\ \Leftrightarrow {\rm{ }}{{\rm{v}}^2} = {\rm{v}}_{\rm{0}}^{\rm{2}} + 2g\left( {{{\rm{h}}_0} - {\rm{h}}} \right) = {\rm{v}}_{\rm{0}}^{\rm{2}} + 2g\frac{{{\rm{g}}{{\rm{t}}^{\rm{2}}}}}{{\rm{2}}}\\ \Rightarrow {{\rm{v}}^2} = {\rm{v}}_{\rm{0}}^{\rm{2}} + {{\rm{g}}^2}{{\rm{t}}^{\rm{2}}}\\ = {{\rm{\pi }}^{\rm{2}}}{{\rm{\alpha }}^{\rm{2}}} + {{\rm{g}}^2}{{\rm{t}}^{\rm{2}}} = 0,5753{\rm{ m/s}}{\rm{.}} \end{array}\)

  Chọn B

    bởi Nguyễn Quang Thanh Tú 29/05/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • B

    bởi Nguyễn Hồng Thanh 05/08/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1