YOMEDIA
VIDEO

Một con lắc đơn có chu kì dao động T chưa biết dao động trước mặt một con lắc đồng hồ có chu kì T0 = 2 s.

Con lắc đơn dao động chậm hơn con lắc đồng hồ một chút nên có những lần hai con lắc chuyển động cùng chiều và trùng nhau tại vị trí cân bằng của chúng (gọi là những lần trùng phùng). Quan sát cho thấy khoảng thời gian giữa hai lần trùng phùng liên tiếp bằng 7 phút 30 giây. Hãy tính chu kì T của con lắc đơn và độ dài con lắc đơn. Lấy g = 9,8 m/s2.

     A. 1,98 s và 1 m                         B. 2,009 s và 1 m

     C. 2,009 s và 2 m                       D. 1,98 s và 2 m  

Theo dõi Vi phạm
RANDOM

Trả lời (1)

 
 
 
 •  

  Đối với bài toán con lắc trùng phùng ta có khoảng thời gian giữa 2 lần trùng phùng liên tiếp:

  \({\rm{\theta }} = \frac{{{\rm{T}}{{\rm{T}}_0}}}{{{\rm{T}} - {{\rm{T}}_0}}} \Rightarrow {\rm{T}} = \frac{{{\rm{\theta }}{{\rm{T}}_0}}}{{{\rm{\theta }} - {{\rm{T}}_0}}}\)= 2,009 s, suy ra chiều dài  = 1 m.

  Chọn B

    bởi Hong Van 29/05/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1