ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Đặt điện áp có tần số f=50Hz và giá trị hiệu dụng U=80V vào hai đầu đoạn mạch gồm R,L,C mắc nối tiếp.

Biết cuộn cảm có độ tự cảm L=0,6π(H), tụ điện có điện dung C=10−4π(F) và công suất tỏa nhiệt trên R là 80W.

Gía trị của điện trở thuần R là

A. 30Ω.     

B. 80Ω.

C. 20Ω.  

D. 40Ω.

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • Cảm kháng:

  \({Z_L} = L\omega  = L.2\pi f = \frac{{0,6}}{\pi }.2\pi .50 = 60{\rm{\Omega }}\)

  Dung kháng:

  \(\begin{array}{*{20}{l}}
  {{Z_C} = \frac{1}{{C\omega }} = \frac{1}{{C.2\pi f}}}\\
  { = \frac{1}{{\frac{{{{10}^{ - 4}}}}{\pi }.2\pi .50}} = 100{\rm{\Omega }}}
  \end{array}\)

  Công suất tỏa nhiệt trên điện trở:

  \(\begin{array}{l}
  \begin{array}{*{20}{l}}
  {P = {I^2}R = {{\left( {\frac{U}{Z}} \right)}^2}R}\\
  { = {{\left( {\frac{U}{{\sqrt {{R^2} + {{({Z_L} - {Z_C})}^2}} }}} \right)}^2}R}
  \end{array}\\
  \begin{array}{*{20}{l}}
  { \Leftrightarrow 80 = {{\left( {\frac{{80}}{{\sqrt {{R^2} + {{(60 - 100)}^2}} }}} \right)}^2}R}\\
  { \Rightarrow R = 40{\rm{\Omega }}}
  \end{array}
  \end{array}\)

  Chọn D

    bởi Hoàng Anh 28/01/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

YOMEDIA
1=>1