YOMEDIA
NONE

Bài tập 1 trang 115 SGK Vật lý 12

Giải bài 1 tr 115 sách GK Lý lớp 12

Sóng điện từ là gì ? Nêu những đặc điểm của sóng điện từ.

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 1

  • Khái niệm: Sóng điện từ là sự lan truyền trong không gian của điện từ trường dưới dạng sóng.

  • Các đặc điểm của sóng điện từ:

    • Sóng điện từ lan truyền được trong chân không với tốc độ của bằng tốc độ ánh sáng trong chân không

    • Sóng điện từ lan truyền được trong các điện môi với tốc độ nhỏ hơn trong chân không và phụ thuộc vào hằng số điện môi.

    • Sóng điện từ là sóng ngang

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 1 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 115 SGK Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON