YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 6 trang 115 SGK Vật lý 10

Giải bài 6 tr 115 sách GK Lý lớp 10

Một vật có khối lượng m = 4,0kg chuyển động trên mặt sàn nằm ngang dưới tác dụng của một lực  hợp với hướng chuyển động một góc \(\alpha = 30^o\) (hình 21.6). Hệ số ma sát trượt giữa vật và sàn là \(\mu t = 0,30\). Tính độ lớn của lực để:

a) Vật chuyển động với gia tốc bằng 1,25 m/s2;

b) Vật chuyển động thẳng đều. Lấy g = 10 m/s2.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết Bài tập 6

Nhận định và phương pháp: 

Bài 6 là dạng bài cho một vật trượt trên sàn nhà dưới tác dụng của một lực , yêu cầu ta xác định độ lớn của lực  để vật có thể chuyển động với gia tốc và cho trước hoặc chuyển động thằng đều

Cách giải :

 • Ta tiến hành giải như sau:

  • Bước 1: Vẽ hình và phân tích các lực tác dụng lên vật

  • Bước 2: Viết phương trình định luật II Niu-tơn

  • Bước 3: Chiếu phương trình định luật II Niu-tơn lên các phương chuyển động để tìm mối liên hệ giữa \(N,P,F,{F_{ms}}\) theo a

  • Bước 4: Với giá trị a cho trước, thay số tính toán kết quả để tìm F 

  • Bước 5: Khi vật chuyển động thẳng đều thì a=0, thay số tính toán kết quả để tìm F .

Lời giải: 

 • Áp dụng phương pháp trên để giải bài 6 như sau:

 • Vật chịu tác dụng của các lực được biểu diễn trên hình vẽ. 

 • Định luật II Niu-tơn cho:  +  +  +  = m      (1)

 • Chọn hệ trục Oxy với chiều dương là chiều chuyển động theo phương Ox, chiếu phương trình (1) lên:

(Ox): \(Fcos \alpha - f_{{ms}}= ma\)          (2)

(Oy): \(N + Fsin \alpha - P = 0\)           (3)

 • Mà \(f_{{ms}}= \mu N\)                            (4)

Từ (2), (3) và (4)  \(\Rightarrow F cos \alpha - \mu (P- Fsin\alpha ) = ma\)

                       \(\Rightarrow Fcos \alpha - \mu P + \mu Fsin \alpha = ma\)

                       \(F(cos \alpha +\mu sin\alpha ) = ma + \mu mg\)

                      ⇒ F = \(\frac{m a+ \mu mg}{cos \alpha +\mu sin \alpha }\)

Câu a:

 • Khi a = 1,25 m/s2

       => F = 

        \(\Rightarrow F =\frac{\left ( 5+12 \right )2}{1,732+0,3}\) = \(\frac{34}{2,032}= 16,7 (N)\) 

Câu b:

 • Vật chuyển động thẳng đều a = 0.

     \(\Rightarrow F=\frac{12.2}{2,032}= 11,81 (N)\) 

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải Bài tập 6 SGK

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 115 SGK Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF