YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 7 trang 115 SGK Vật lý 10

Giải bài 7 tr 115 sách GK Lý lớp 10

Một xe ca có khối lượng 1250kg được dùng để kéo một xe móc có khối lượng 325kg. Cả hai xe cùng chuyển động với gia tốc 2,15mm/s2. Bỏ qua chuyển động quay của các bánh xe. Hãy xác định:

a)  Hợp lực tác dụng lên xe ca;

b)  Hợp lực tác dụng lên xe móc.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết Bài tập 7

Nhận định và phương pháp: 

Bài 7 là dạng bài xác định hợp lực tác dụng lên hệ vật gồm 2 chiếc xe. 

Cách giải :

 • Ta tiến hành giải như sau:

  • Bước 1: Gọi mA là khối lượng của xe ca, mB là khối lượng của xe móc.

  • Bước 2: Viết phương trình định luật II Niu-tơn cho từng trường hợp câu a và b.

  • Bước 3: Thay số và tính toán kết quả của \({F_{hl}}\)

Lời giải: 

 • Áp dụng phương pháp trên để giải bài 7 như sau:

 • Gọi mA là khối lượng của xe ca, mB là khối lượng của xe móc.

 • Chọn trục Ox nằm ngang, chiều dương là chiều chuyển động.

 • Phương trình định luật II Niu-tơn cho từng trường hợp là: 

Câu a:

Hợp lực tác dụng lên xe A chính là hợp lục tác dụng lên hệ (A và B).

\(F_{hl} = (m_A+m_B)a = (1250 +325). 2,15\)

\(\Rightarrow F_{hl} = 3386,25 N\)

Câu b:

Hợp lực tác dụng lên xe B.

\(F_{hl} = m_B.a\)

\(F_{hl }= 325. 2,15 = 698,75 N.\)

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải Bài tập 7 SGK

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 115 SGK Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF