YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 21.4 trang 48 SBT Vật lý 10

Bài tập 21.4 trang 48 SBT Vật lý 10

Một vật có khối lượng 1,0 kg đang nằm yên trên sàn nhà. Người ta kéo vật bằng một lực nằm ngang làm nó đi được 80 cm trong 2 s. Hệ số ma sát trượt giữa vật và sàn là 0,30. Lấy g = 9,8 m/s2.

a) Tính lực kéo.

b) Sau quãng đường ấy, lực kéo phải bằng bao nhiêu để vật chuyển động thẳng đều ? 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Hình 21.1G vẽ các lực tác dụng lên vật.

  

a. \(a = \frac{{2s}}{{{t^2}}} = \frac{{2.0,8}}{4} = 0,40(m/{s^2})\)

Áp dụng định luật II Niu-tơn ta có: 

\(\vec P + \vec N + \vec F + \overrightarrow {{F_{ms}}} = m\vec a\) (1)

Chiếu (1) lên các trục tọa độ đã chọn ta được

Ox: F - µtN = ma

Oy: N – mg = 0

Suy ra F = m(a + µtg)  = 1,0(0,40 + 0,30.9,8) = 3,34 N.

b. F = Fms = µtmg = 0,30.1,0.9,8 = 2,94 N. 

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 21.4 trang 48 SBT Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF