Vật Lý 10 Chương 3: Cân Bằng Và Chuyển Động Của Vật Rắn

 • Bài 17: Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không song song

  Bài 17: Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không song song
  Mời các em cùng nhau tìm hiểu nội dung của Bài 17: Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không song song Nội dung bài học giúp các em củng cố lại các kiến thức về vật rắn, khi chịu tác dụng của ngoại lực thì vật rắn có biến dạng hay không? Tìm hiểu thêm về điều kiện cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực hoặc của ba lực không song song, qui tắc hợp lực của hai lực đồng qui, cách xác định trọng tâm của các vật phẵng, mỏng ... Chúc các em học tốt.

  14 trắc nghiệm 14 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 18: Cân bằng của một vật có trục quay cố định và Momen lực

  Bài 18: Cân bằng của một vật có trục quay cố định và Momen lực
  Trong cuộc sống, chúng ta thường xuyên gặp nhiều trường hợp của vật rắn khi quay quanh một trục quay cố định, chẳng hạn như đòn bẩy. Tuy nhiên, quy tắc đòn bẩy chỉ là một trường hợp riêng của một quy tắc tổng quát hơn mà ta sẽ học dưới đây, vậy quy tắc đó là gì ? Và nếu vật không thể chuyển động tịnh tiến mà chỉ có thể quay quanh một trục thì điều gì sẽ xảy ra khi các vật đó chịu tác dụng của một lực?  Đáp án của những câu hỏi trên đều nằm trong nội dung bài giảng, mời các em cùng theo dõi nội dung Bài 18: Cân bằng của một vật có trục quay cố định và Momen lực để có được câu trả lời nhé.

  10 trắc nghiệm 22 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 19: Quy tắc hợp lực song song cùng chiều

  Bài 19: Quy tắc hợp lực song song cùng chiều
  Muốn tìm hợp lực của hai lực đồng quy người ta thường áp dụng quy tắc hình bình hành. Vậy muốn tìm hợp lực của hai lực song song ta cần áp dụng quy tắc nào?  Để trả lời cho câu hỏi trên, mời các em cùng theo dõi nội dung Bài 19: Quy tắc hợp lực song song cùng chiều . Chúc các em học tốt nhé !

  10 trắc nghiệm 13 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 20: Các dạng cân bằng và cân bằng của một vật có mặt chân đế

  Bài 20: Các dạng cân bằng và cân bằng của một vật có mặt chân đế
  Mời các em cùng nhau tìm hiểu nội dung của Bài 20: Các dạng cân bằng và cân bằng của một vật có mặt chân đế Nội dung bài học giúp các em nắm vững hơn về các loại cân bằng của vật rắn là cân bằng bền, cân bằng không bền và cân bằng phiếm định, nguyên nhân và tính chất của các loại cân bằng, những đặc điểm cần lưu ý về điều kiện cân bằng của một vật có chân đế ... Chúc các em học tốt.

  11 trắc nghiệm 7 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 21: Chuyển động tịnh tiến của vật rắn và chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định

  Bài 21: Chuyển động tịnh tiến của vật rắn và chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định
  Nội dung bài học giúp các em làm quen với các khái niệm mới như chuyển động tịnh tiến của một vật rắn, gia tốc của vật chuyển động tịnh tiến, chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định và các đặc điểm của nó.  Trả lời các câu hỏi có liên quan đến Mômen lực  và mức quán tính: Mômen lực có tác dụng như thế nào đối với một vật quay quanh một trục cố định ? Mức quán tính của một vật quay quanh một trục phụ thuộc vào những yếu tố nào ? Để trả lời cho những câu hỏi trên, mời các em cùng theo dõi nội dung Bài 21: Chuyển động tịnh tiến của vật rắn và chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định nhé!

  15 trắc nghiệm 13 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 22: Ngẫu lực

  Bài 22: Ngẫu lực
  Khi dùng tay vặn vòi nước, ta đã tác dụng vào vòi nước những lực gì và chúng có điểm gì đặc biệt so với những lực mà ta đã học trước đây ? Để trả lời cho câu hỏi trên, mời các em cùng theo dõi nội dung Bài 22: Ngẫu lực. Chúc các em học tốt nhé !

  11 trắc nghiệm 9 hỏi đáp

  Xem chi tiết