YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 21.5 trang 49 SBT Vật lý 10

Bài tập 21.5 trang 49 SBT Vật lý 10

Một người kéo một cái hòm có khối lượng 32 kg trên nên nhà băng một sợi dây chếch 30° so với phương ngang. Lực kéo dây là 120 N. Hòm chuyển động thẳng với gia tốc 1,2 m/s2. Tính hệ số ma sát trượt giữa hòm và nền nhà. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Hình 21.2G vẽ các lực tác dụng lên vật.

Phương trình chuyển động của vật theo các phương Ox, Oy có dạng :

Ox : Fcos30° - Fms = ma (1)                                     

Oy : N + Fsin30° - mg = 0 (2)

Fms = µtN (3)

Từ (1), (2) và (3) ta tìm được

N = mg - Fsin30°

Fcos30° - µt(mg - Fsin30°) = ma

Suy ra :

\({\mu _t} = \frac{{F\cos {{30}^0} - ma}}{{mg - F\sin {{30}^0}}} = \frac{{120.0,866 - 32.1,2}}{{32.9,8 - 120.0,5}} = 0,256\)

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 21.5 trang 49 SBT Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF