ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 21.1 trang 48 SBT Vật lý 10

Bài tập 21.1 trang 48 SBT Vật lý 10

Một thanh cứng có khối lượng có thể quay trong mặt phẳng nằm ngang xung quanh một trục thẳng đứng đi qua trung điểm O của thanh. Trên thanh có gắn hai hình trụ giống nhau nhưng ở những vị trí khác nhau như hình 21.1. Hỏi trong trường hợp nào vật (bao gồm thanh và hai hình trụ) có mức quán tính đối với trục quay là bé nhất ?

A. Hình 21.1a.         B. Hình 21.1b.

C. Hình 21.1c.         D. Hình 21.1d.  

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Chọn đáp án B

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 21.1 trang 48 SBT Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1