ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 21.6 trang 49 SBT Vật lý 10

Bài tập 21.6 trang 49 SBT Vật lý 10

Một vật trượt từ trạng thái nghỉ xuống một mặt phẳng nghiêng với góc nghiêng α so với phương ngang.

a) Nếu bỏ qua ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng thì vật trượt được 2,45 m trong giây đầu tiên. Tính góc a. Lấy g = 9,8 m/s2.

b) Nếu hộ số ma sát trượt giữa vật và mặt phẳng nghiêng là 0,27 thì trong giây đầu tiên vật trượt được một đoạn đường bằng bao nhiêu ? 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a. Hình 21.3Ga

Phương trình chuyển động của vật trên các trục Ox, Oy là

Ox: Psina = ma                              (1)

Oy : N - Pcosa = 0                         (2)

Mặt khác, theo bài ra : \(a = \frac{{2s}}{{{t^2}}}\)  (3)

Từ (1), (2) và (3) suy ra : \(\sin \alpha = \frac{a}{g} = \frac{{2s}}{{g{t^2}}} = \frac{{2.2,45}}{{9,8.1}} = 0,5\)

=> α = 300.

b. Hình 21.3Gb

mgsina - µtN = ma   (4)

N - mgcosa = 0         (5)

\(s = \frac{1}{2}a{t^2}\)       (6)

Từ (4) và (5) => a = g(sina + µtcosa) = 9,8(0,5 - 0,27.0,866) = 2,606 ≈ 2,6 m/s2

Từ (6) : s = ½.2,6.1 = 1,3 m.

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 21.6 trang 49 SBT Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Trần Hoàng Mai

  MN ơi cho em hỏi bài này làm sao đây ạ ?

  Một vật có khối lượng m = 40kg bắt đầu trượt trên sàn nhà dưới tác dụng của một lực nằm ngang F = 200N. Hệ số ma sát trượt giữa vật và sàn \(\mu t = 0,25\). Hãy tính:

  a) Gia tốc của vật;

  b) Vận tốc của vật ở cuối giây thứ ba;

  c) Đoạn thẳng mà vật đi được trong 3 giây đầu. Lấy  g = 10 m/s2.

  Theo dõi (0) 3 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1