YOMEDIA
NONE

Bài tập 10 trang 115 SGK Vật lý 10

Giải bài 10 tr 115 sách GK Lý lớp 10

Mức quán tính của một vật quay quanh một trục không phụ thuộc vào

A. Khối lượng của  vật.

B. Hình dạng và kích thước của vật.

C. Tốc độ góc của vật.

D. Vị trí của trục quay.

Chọn đáp án đúng.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết Bài tập 10

  • Mức quán tính của một vật quay quanh một trục không phụ thuộc vào yốc độ góc của vật.

⇒ Chọn C

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải Bài tập 10 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 10 trang 115 SGK Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON