ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Vật lý 10 Bài 21 Chuyển động tịnh tiến của vật rắn và chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định

Bài tập trắc nghiệm Vật lý 10 Bài 21 về Chuyển động tịnh tiến của vật rắn và chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

ADSENSE

Câu hỏi trắc nghiệm (15 câu):

 • Câu 1:

  Đối với một vật quay quanh một trục cố định. Phát biểu nào sau đây là đúng ?

  • A. Khi không còn momen lực tác dụng vào vật thì vật đang quay sẽ dừng lại ngay
  • B. Vật quay được nhờ có momen lực tác dụng lên nó.
  • C. Khi tốc độ góc của vật thay đổi thì chắc chắn đã có momen lực tác dụng lên vật.
  • D. Vật không quay được khi có momen lực tác dụng lên nó.
  • A. Hình dạng và kích thước của vật.
  • B. Vị trí của trục quay.
  • C. Khối lượng của vật.
  • D. Tốc độ góc của vật.
   
   
 • Câu 3:

  Một vật có khối lượng m = 40kg bắt đầu trượt trên sàn nhà dưới tác dụng của một lực nằm ngang F = 200N. Hệ số ma sát trượt giữa vật và sàn \(\mu t = 0,25\). Tính đoạn đường mà vật đi được trong 3 giây đầu. Lấy  g = 10 m/s2.

  • A. 22,5m
  • B. 22,25m
  • C. 11,5m
  • D. 11,25m
 • Câu 4:

  Một vật đang quay quanh trục với một tốc độ góc ω=2 rad/s. Nếu bỗng nhiên momen lực tác dụng lên nó mất đi thì

  • A. Vật dừng lại ngay.
  • B. Vật quay chậm dần rồi dừng lại.
  • C. Vật đổi chiều quay.
  • D. Vật quay đều với tốc độ góc 2 rad/s.
 • Câu 5:

  Một xe ca có khối lượng 1250kg được dùng để kéo một xe móc có khối lượng 325kg. Cả hai xe cùng chuyển động với gia tốc 2,15mm/s2. Bỏ qua chuyển động quay của các bánh xe. Hãy xác định hợp lực tác dụng lên xe ca.

  • A.  3766,25 N
  • B.  3354,25 N
  • C.  3386,25 N
  • D.  5486,25 N
 • Câu 6:

  Một vật rắn ở trạng thái cân bằng sẽ không chuyển động tịnh tiến dưới tác dụng của các lực khi 

  • A. các lực tác dụng cùng đi qua trọng tâm.
  • B. các lực tác dụng từng đôi một trực đối.
  • C. các lực tác dụng phải đồng quy.
  • D.  tổng các lực tác dụng phải bằng 0.
 • Câu 7:

  Một vật rắn ở trạng thái cân bằng sẽ không quay dưới tác dụng của các lực khi 

  • A. các lực tác dụng cùng đi qua trọng tâm.
  • B. các lực tác dụng từng đôi một trực đối.
  • C. các lực tác dụng phải đồng quy.
  • D. tổng momen của các lực tác dụng đối với cùng một trục quay phải bằng 0.
 • Câu 8:

  Hùng và Dũng cùng nhau đẩy một chiếc thùng đựng hàng có trọng lượng 1200 N. Hùng đẩy với một lực 400 N. Dũng đẩy với một lực 300 N. Hệ số ma sát trượt giữa thùng và sàn nhà là μ = 0,2. Gia tốc trong chuyển động tịnh tiến của thùng là (g = 10 m/s2): 

  • A. 0,38 m/s2.
  • B. 0,038 m/s2.
  • C. 3,8 m/s2.
  • D. 4,6 m/s2.
 • Câu 9:

  Một khối gỗ có khối lượng M = 30 kg đặt trên một xe lăn có khối lượng m = 20 kg đang đứng yên trên sàn nhà. Xe bắt đầu chịu tác dụng của các lực có hợp lực là F =10 N có phương nằm ngang. Cả xe và gỗ cùng chuyển động tịnh tiến và không địch chuyển so với nhau. Sau bao lâu thì xe đi được 2m? 

  • A. 4 s.
  • B. 4,5 s.
  • C. 5 s. 
  • D. 5,5 s.
 • Câu 10:

  Một vật rắn có khối lượng m= 10kg được kéo trượt tịnh tiến trên mặt sàn nằm ngang bởi lực F có độ lớn 20 N hợp với phương nằm ngang một góc α=30o. Cho biết hệ số ma sát trượt giữa vật và sàn nhà là μ = 0,1 (lấy g = 10 m/s2). Quãng đường vật rắn đi được 4 s là 

  • A. 6,21 m.
  • B. 6,42 m.
  • C. 6,56 m. 
  • D.  6,72 m.
 • Câu 11:

  Một ô tô có khối lượng 1 600 kg đang chuyển động thì bị hãm phanh với lực hãm bằng 600 N. Hỏi độ lớn gia tốc mà lực này gây ra cho xe ?

  • A. 0,325(m/s2)
  • B. 0,375(m/s2)
  • C. 0,225(m/s2)
  • D. 0,115(m/s2)
  • A. Giá của lực đi qua trọng tâm của vật.
  • B.  Giá của lực song song với trục quay.
  • C. Giá của lực đi qua trục quay. 
  • D. Cả B và C đều đúng.
  • A. 0,428
  • B. 0,278
  • C. 0,256
  • D. 0,461
  • A. 3,34 N
  • B. 3,68 N
  • C. 3,62 N
  • D. 3,24 N
  • A. α =450
  • B. α = 300
  • C. α = 200
  • D. α =600
 

 

AMBIENT
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 894_1634779022.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/tieuhoc247
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)