ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Unit 4 Tiếng Anh lớp 7 - The library

Mời các em tham gia thực hành trắc nghiệm Unit 4 tiếng Anh lớp 7 part B - The library do HỌC247 biên soạn. Chúc các em thực hành hiệu quả!

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1: Chọn đáp án đúng cho mỗi câu sau

  I like English most. It's my .... subject. 

  • A. interesting
  • B. favorite
  • C. important
  • D. difficult
  • A. larger
  • B. largest
  • C. the largest
  • D. the most large
   
   
  • A. You're welcome
  • B. I do like
  • C. Good job
  • D. That's not bad
  • A. It's three to forty- five
  • B. It's quarter to four.
  • C. It's quarter to three.
  • D. It's three to quarter.
  • A. science book
  • B. newspapers
  • C. dictionary
  • D. comics
 

 

 

YOMEDIA
1=>1