ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Unit 4 Tiếng Anh lớp 7 - Grammar (Ngữ pháp)

Để củng cố kiến thức ngữ pháp vừa học mới các em tham gia thực hành trắc nghiệm Grammar Unit 4 tiếng Anh lớp 7 do học247 biên soạn. Chúc các em thực hành hiệu quả!

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1: Chọn đáp án đúng cho mỗi câu sau

  What time .....?

  • A. are you going to go to bed
  • B. you go to bed
  • C. do you go to bed
  • D. are you go to bed
  • A. study
  • B. have
  • C. learns
  • D. has
   
   
  • A. are not wearing
  • B. do not wear
  • C. is not wearing.
  • D. does not wear
  • A. wear
  • B. wears
  • C. is wearing
  • D. wearing
  • A. are you study
  • B. do you study
  • C. you are studying
  • D. are you studying
 

 

YOMEDIA
1=>1