Tiếng Anh lớp 10 Unit 2: School Talks - Nói chuyện về trường học

 • Unit 2: School Talks - Reading

  Unit 2: School Talks - Reading
  Bài học Reading Unit 2 lớp 10 - School talks hướng dẫn các em làm quen với những đề tài thường được trao đổi trong các buổi gặp mặt bạn bè hàng ngày.

  15 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Unit 2: School Talks - Speaking

  Unit 2: School Talks - Speaking
  Bài học Speaking Unit 2 Lớp 10 - School Talks hướng dẫn các em cách thực hành hội thoại hỏi đáp trong một cuộc nói chuyện ngắn.

  Xem chi tiết

 • Unit 2: School Talks - Listening

  Unit 2: School Talks - Listening
  Bài học Listening Unit 2 Lớp 10 - School Talks hướng dẫn các em kỹ năng nghe nội dung và đánh số thứ tự trong tranh cùng với việc hoàn thành hội thoại.

  Xem chi tiết

 • Unit 2: School Talks - Writing

  Unit 2: School Talks - Writing
  Bài học Writing Unit 2 Lớp 10 - School talks hướng dẫn các em kỹ năng điền thông tin vào mẫu có sẵn về thông tin cá nhân của mình.

  5 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Unit 2: School Talks - Language Focus

  Unit 2: School Talks - Language Focus
  Bài học Language Focus Unit 2 Lớp 10 - School Talks hướng dẫn các em ôn tập câu hỏi bằng từ để hỏi và những động từ theo sau là V-ing hay động từ nguyên thể.

  12 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Unit 2: School Talks - Vocabulary

  Unit 2: School Talks - Vocabulary
  Bài học Vocabulary Unit 2 Lớp 10 - School Talks cung cấp toàn bộ từ vựng với đầy đủ ngữ nghĩa giúp các em dễ dàng trong việc tra cứu và ghi nhớ trong quá trình học từ mới.

  10 trắc nghiệm

  Xem chi tiết