ADMICRO

Tiếng Anh Lớp 10 Unit 16: Historical Places - Di tích lịch sử

Unit 16 Historical Places bao gồm 7 phần cơ bản Reading, Speaking, Listening, Language Focus và Vocabulary, ở mỗi phần cụ thể sẽ cung cấp cho các em học sinh phần tóm tắt bài giảng, sửa bài tập SGK và các câu hỏi trắc nghiệm để các em ôn tập và chuẩn bị bài học trong chương trình Tiếng Anh Lớp 10. Hệ thống hỏi đáp theo chủ đề về những cuộc cách mạng xanh giúp các em phát triển thêm ý, từ vựng liên quan cũng như rèn luyện kỹ năng hội thoại một số vấn đề liên quan đến Di tích lịch sử.

Chủ đề Tiếng Anh 10

ADMICRO
 

 

OFF