Tiếng Anh Lớp 10 Unit 12: Music - Âm nhạc

 • Unit 12: Music - Reading

  Unit 12: Music - Reading
  Bài học Reading Unit 12 Tiếng Anh lớp 10 hướng dẫn các em đọc hiểu và cảm nhận được ý nghĩa cũng như tầm quan trọng của Âm nhạc trong cuộc sống. 

  16 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Unit 12: Music - Speaking

  Unit 12: Music - Speaking
  Bài học Speaking Unit 12 tiếng Anh lớp 10 hướng dẫn các em thực hành hội thoại hỏi và trả lời về sở thích âm nhạc của bạn bè và nói về loại nhạc mà mình thích nhất.

  Xem chi tiết

 • Unit 12: Music - Listening

  Unit 12: Music - Listening
  Bài học Listening Unit 12 tiếng Anh lớp 10 hướng dẫn các em nghe hội thoại và thực hành những bài tập liên quan đến thông tin bài nghe về một nhạc sỹ nổi tiếng của Việt Nam.

  Xem chi tiết

 • Unit 12 Music - Writing

  Unit 12 Music - Writing
  Bài học Writing Unit 12 tiếng Anh lớp 10 hướng dẫn các em viết đoạn văn về tiểu sử một người dựa vào những gợi ý cho sẵn. Qua đó giúp các em rèn luyện kỹ năng xây dựng câu dựa vào từ đã cho.

  5 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Unit 12: Music - Language Focus

  Unit 12: Music - Language Focus
  Bài học Language Focus Unit 12 tiếng Anh lớp 10 hướng dẫn các em ôn tập cấu trúc câu chỉ mục đích với to + infinitive và câu hỏi bắt đầu bằng từ để hỏi.

  7 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Unit 12: Music - Vocabulary

  Unit 12: Music - Vocabulary
  Bài học Vocabulary Unit 12 tiếng Anh lớp 10 cung cấp từ vựng bài học chủ đề âm nhạc với phiên âm đầy đủ và nghĩa từ cụ thể. Hi vọng giúp ích cho các em trong quá trình học bài và tra cứu từ.

  8 trắc nghiệm

  Xem chi tiết