ON
YOMEDIA

Tiếng Anh Lớp 10 Unit 12: Music - Âm nhạc

Nội dung bài giảng Unit 12 Music của môn Tiếng Anh lớp 10 sau đây các em sẽ được tìm hiểu các nội dung về Âm nhạc. Bài giảng gồm các phần Reading, Speaking, Listening, Language Focus và Vocabulary được HOC247 biên soạn bám sát với chương trình SGK. Bên cạnh đó các em có thể luyện tập thêm các câu hỏi trắc nghiệm đi kèm và hệ thống hỏi đáp về chủ đề Âm nhạc sẽ giúp các em giải quyết nhiều câu hỏi khó một cách nhanh chóng 

 

1=>1