ADMICRO

Tiếng Anh Lớp 10 Unit 15: Cities - Những thành phố

Bài giảng Unit 15 Cities của môn Tiếng Anh lớp 10 sau đây sẽ giúp các em tìm hiểu các vấn đề về Những thành phố qua các phần Reading, Speaking, Listening, Language Focus và Vocabulary. Bên cạnh giúp các em nắm vững lý thuyết, HOC247 còn cung cấp thêm các câu hỏi trắc nghiệm để các em luyện tập. Hệ thống hỏi đáp về chủ đề Những thành phố sẽ giúp các em có thể phát triển thêm vốn từ vựng và giải quyết nhiều câu hỏi khó một cách nhanh chóng 

Chủ đề Tiếng Anh 10

ADMICRO
 

 

ON