ON
ADMICRO

Trắc nghiệm Unit 2 Tiếng Anh lớp 10 phần Vocabulary - School Talks

Sau khi xem bài học tổng hợp từ vựng Unit 2 tiếng Anh lớp 10, mời các em thực hành một số câu hỏi trắc nghiệm để kiểm tra từ vựng vừa được học.

VDO.AI

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

 

 

AMBIENT
1=>1