ON
ADMICRO

Tiếng Anh Lớp 10 Unit 13: Films and Cinema - Phim và điện ảnh

Ở bài học tiếp theo của chương trình Tiếng Anh lớp 10 các em sẽ tìm hiểu các vấn đề về Unit 13 Films and Cinema qua các phần Reading, Speaking, Listening, Language Focus và Vocabulary. Bên cạnh các phần tóm tắt bài giảng được biên soạn với đầy đủ nội dung, bám sát chương trình SGK là hệ thống các câu hỏi trắc nghiệm và hỏi đáp về chủ đề Phim và điện ảnh sẽ giúp các em luyện tập, chuẩn bị bài thật tốt cũng như có thể phát triển thêm vốn từ vựng và giải quyết các câu hỏi khó một cách nhanh chóng 

 

1=>1