Tiếng Anh Lớp 10 Unit 13: Films and Cinema - Phim và điện ảnh

 • Unit 13: Films and Cinema - Reading

  Unit 13: Films and Cinema - Reading
  Bài học Reading Unit 13 tiếng Anh lớp 10 giúp các em nâng cao kỹ năng đọc và tìm hiểu về lịch sử hình thành ngành điện ảnh.

  15 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Unit 13: Films and Cinema - Speaking

  Unit 13: Films and Cinema - Speaking
  Bài học Speaking Unit 13 tiếng Anh lớp 10 hướng dẫn các em kể về bộ phim mà các em thích hoặc đã từng xem. Bên cạnh đó qua bài học các em biết cách bày tỏ thái độ và quan điểm về những bộ phim đã xem.

  Xem chi tiết

 • Unit 13: Films and Cinema - Listening

  Unit 13: Films and Cinema - Listening
  Bài học Listening Unit 13 tiếng Anh lớp 10 hướng dẫn các em nghe và hoàn thành bảng thông tin về kế hoạch xem phim của 2 bạn học sinh.

  Xem chi tiết

 • Unit 13: Films and Cinema - Writing

  Unit 13: Films and Cinema - Writing
  Bài học Writing Unit 13 tiếng Anh lớp 10 hướng dẫn các em viết bài mô tả một bộ phim đã xem và để lại ấn tượng sâu sắc.

  5 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Unit 13: Films and Cinema - Language Focus

  Unit 13: Films and Cinema - Language Focus
  Bài học Language Focus Unit 13 tiếng Anh lớp 10 hướng dẫn các em điểm ngữ pháp về những tính từ chỉ thái độ trong tiếng Anh, bên cạnh đó giúp các em làm quen với cấu trúc câu "It was not until...that" và ôn tập lại mạo từ.

  7 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Unit 13: Films and Cinema - Vocabulary

  Unit 13: Films and Cinema - Vocabulary
  Bài học Vocabulary Unit 13 tiếng Anh lớp 10 cung cấp toàn bộ từ vựng cho các em tiện trong việc ghi nhớ và tra cứu với đầy đủ phiên âm và nghĩa rõ ràng.

  10 trắc nghiệm

  Xem chi tiết