Tiếng Anh Lớp 10 Unit 8: The story of my village - Câu chuyện của làng quê tôi

 • Unit 8: The story of my village - Reading

  Unit 8: The story of my village - Reading
  Bài học Reading Unit 8 tiếng Anh lớp 10 - The story of my village hướng dẫn các em đọc và tìm hiểu nội dung về cuộc sống ở làng quê nông thôn. Qua bài học hi vọng các em có thể được mở rộng thêm vốn từ vựng của mình.

  15 trắc nghiệm 2 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Unit 8: The story of my village - Speaking

  Unit 8: The story of my village - Speaking
  Bài học Speaking Unit 8 Lớp 10 - The story of my village hướng dẫn các em thực hành nói về kế hoạch cải thiện cuộc sống ở vùng nông thôn và những kết quả khả thi nhất có thể đạt được.

  3 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Unit 8: The story of my village - Listening

  Unit 8: The story of my village - Listening
  Bài học Listening Unit 8 Lớp 10 - The story of my village hướng dẫn các em nghe hiểu nội dung bài về sự thay đổi trong những năm gần đây của một vùng quê. Qua đó rèn luyện kỹ năng nghe tìm đáp án đúng sai và hoàn thành thông tin còn thiếu.

  1 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Unit 8: The story of my village - Writing

  Unit 8: The story of my village - Writing
  Bài học Writing Unit 8 Lớp 10 - The story of my village hướng dẫn các em viết một lá thư thân mật để chỉ dẫn đường đi.

  5 trắc nghiệm 8 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Unit 8: The story of my village - Language Focus

  Unit 8: The story of my village - Language Focus
  Bài học Language Focus Unit 8 Lớp 10 - The story of my village hướng dẫn các em ôn tập câu tường thuật và câu điều kiện loại 1 đã được học ở chương trình lớp dưới. Hi vọng bài học giúp các em củng cố và mở rộng kiến thức về điểm ngữ pháp này.

  10 trắc nghiệm 5 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Unit 8: The story of my village - Vocabulary

  Unit 8: The story of my village - Vocabulary
  Bài học Vocabulary Unit 8 Lớp 10 - The story of my village cung cấp toàn bộ từ vựng trong bài với phiên âm đầy đủ và nghĩa từ. Hi vọng bài học này giúp các em trong việc trau dồi vốn từ vựng.

  7 trắc nghiệm 2 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Test Yourself C Unit 7 - 8 English 10

  Test Yourself C Unit 7 - 8 English 10
  Bài học Test Yourself C Tiếng Anh lớp 10 này giúp các em ôn tập kiến thức tổng hợp bài 7 và bài 8 thông qua các bài tập ở các kỹ năng: Listening, Reading, Pronunciation - Grammar & Writing.

  20 trắc nghiệm 4 hỏi đáp

  Xem chi tiết