AMBIENT

Tiếng Anh Lớp 10 Unit 9: Undersea World - Thế giới dưới đại dương

Sau đây mời các em cùng tìm hiểu về bài học Unit 9 Undersea World gồm các phần Reading, Speaking, Listening, Language Focus và Vocabulary. HOC247 tóm tắt lý thuyết, cung cấp các câu hỏi trắc nghiệm để các em ôn tập và chuẩn bị bài thật tốt. Bên cạnh đó là hệ thống hỏi đáp theo chủ đề về Thế giới dưới đại dương giúp các em phát triển thêm ý, từ vựng và giải quyết nhiều câu hỏi khó một cách nhanh chóng

ADMICRO

 

ON