Tiếng Anh Lớp 10 Unit 7: The Mass Media - Phương tiện truyền thông

 • Unit 7: The Mass Media - Reading

  Unit 7: The Mass Media - Reading
  Bài học Reading Unit 7 tiếng Anh lớp 10 - The Mass Media hướng dẫn các em đọc bài tìm hiểu về các kênh phương tiện truyền thông hiện đại. Qua đó giúp các em định nghĩa một số khái niệm về một số kênh truyền hình.

  10 trắc nghiệm 3 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Unit 7: The Mass Media - Speaking

  Unit 7: The Mass Media - Speaking
  Bài học Speaking Unit 7 Lớp 10 - The Mass Media hướng dẫn các em thực hành hỏi và trả lời về công dụng của các phương tiện thông tin đại chúng. Qua đó giúp các em biết phân loại và nêu ra đặc điểm của mỗi loại phương tiện.

  7 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Unit 7: The Mass Media - Listening

  Unit 7: The Mass Media - Listening
  Bài học Listening Unit 7 Lớp 10 - The Mass Media hướng dẫn các em nghe và hoàn thành thông tin bà học qua những câu chuyện kể của chính tác giả.

  3 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Unit 7: The Mass Media - Writing

  Unit 7: The Mass Media - Writing
  Bài học Writing Unit 7 lớp 10 - The Mass Media hướng dẫn các em viết bài về những ưu và nhược điểm của một trong những phương tiện truyền thông.

  6 trắc nghiệm 5 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Unit 7: The Mass Media - Language Focus

  Unit 7: The Mass Media - Language Focus
  Bài học Language Focus Unit 7 Lớp 10 - The Mass Media hướng dẫn các em ôn tập thì hiện tại hoàn thành và phân biệt cách sử dụng mệnh đề nhượng bộ với những dạng thức khác nhau.

  8 trắc nghiệm 2 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Unit 7: The Mass Media - Vocabulary

  Unit 7: The Mass Media - Vocabulary
  Bài học Vocabulary Unit 7 Lớp 10 - The Mass Media cung cấp từ vựng trong bài học với phần phiên âm rõ ràng và ngữ nghĩa đầy đủ, hi vọng giúp các em tra cứu và ghi nhớ hiệu quả!

  4 hỏi đáp

  Xem chi tiết