AMBIENT

Tiếng Anh Lớp 10 Unit 5: Technology and You - Công nghệ và bạn

Nội dung bài giảng Unit 5 Technology and You của môn Tiếng Anh lớp 10 sau đây sẽ giúp các em tìm hiểu các nội dung về Lựa chọn ngành nghề qua 7 phần cơ bản Reading, Speaking, Listening, Language Focus và Vocabulary. Để ôn tập và chuẩn bị bài thật tốt các em có luyện tập thêm các câu hỏi trắc nghiệm. Hệ thống hỏi đáp về chủ đề Công nghệ và bạn sẽ giúp các em phát triển vốn từ vựng và giải quyết nhiều câu hỏi khó một cách nhanh chóng. 

ADMICRO

 

ON