YOMEDIA

Trắc nghiệm Unit 15 Tiếng Anh lớp 12 phần Vocabulary - Women in Society

Sau khi hệ thống từ vựng đã học trong bài, mời các em làm bài tập trắc nghiệm Vocabulary Unit 15 Lớp 12 để tự kiểm tra khả năng ghi nhớ và đoán nghĩa từ vựng mới học.

RANDOM

Câu hỏi trắc nghiệm (15 câu):

 

YOMEDIA