YOMEDIA

Trắc nghiệm Unit 15 Tiếng Anh lớp 12 phần Language Focus - Women in Society

Bài tập trắc nghiệm Language Focus Unit 15 Lớp 12 kiểm tra về sự hiểu biết về cụm động từ, qua đó cung cấp thêm một số vốn từ cho các em vận dụng trong cuộc sống.

RANDOM

Câu hỏi trắc nghiệm (12 câu):

 

YOMEDIA