ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Unit 15 lớp 12 Writing - Bài viết Women In Society


Bài học Unit 15 Women In Society - Writing hướng dẫn các em kỹ năng viết báo cáo mô tả theo biểu đồ số liệu.

ADSENSE
VDO.AI
Hãy đăng ký kênh Youtube HOC247 TV để theo dõi Video mới
 

Tóm tắt bài

Describing a chart (Mô tả biểu đồ)

1. Unit 15 Writing Task 1

Work in pairs. The chart below shows the average hours of housework per week by people of difficult sexes and with different marital status in Fantasia. Look at the chart then answer  the questions that follow. (Làm việc theo cặp. Nhìn biểu đồ dưới đây cho biết số giờ làm việc nhà trung bình hàng tuần bởi nhiều người khác phái và với tình trạng hôn nhân khác nhau ở Fantasia. Nhìn biểu đồ và trả lời câu hỏi kèm theo)
Sơ đồ Writing Unit 15

 1. Who, in general, does more housework? (Nhìn tổng quát, ai làm việc nhà nhiều hơn?)
 2. Do married women have to do more or less housework when they have more children? (Phụ nữ có gia đình phải làm việc nhà nhiều hay ít hơn khi họ có nhiều con hơn?)
 3. Do married men have to do more or less housework when they have more children? (Đàn ông có gia đình phải làm việc nhà nhiều hay ít hơn khi họ có nhiều con hơn?)
 4. How many hours do married men and women without children spend on their housework per week? (Phụ nữ và đàn ông kết hôn nhưng chưa có con làm việc nhà mấy giờ/tuần?)
 5. How much time does it take men and women with one or two children to do their housework every week? (Phụ nữ và đàn ông có 1 hoặc 2 con mất bao nhiêu thời gian làm việc nhà mỗi tuần?)
 6. What are the numbers of weekly housework hours that men and women with three or more children do respectively? (Số giờ mà đàn ông và phụ nữ có từ 3 con trở lên phải làm việc nhà mỗi tuần là gì?)
 7. What do you think should be done to reduce the unequal distribution of housework hours per week between married men and women? (Bạn nghĩ gì nên làm để giảm phân phối không đồng đều số giờ làm việc nhà hàng tuần giữa nam giới và phụ nữ đã kết hôn?

Guide to answer

 1. In general, married women do more housework than men.
 2. They have to do more housework when they have more children.
 3. Married men have to do less housework when they have more children.
 4. Married men and women without children spend 20 and 30 hours on their housework per week respectively.
 5. It takes men and women with one or two children 15 and 50 hours respectively to do their housework every week.
 6. They are 10 and 55.
 7. Married men should spend more time sharing the housework with their wives.

2. Unit 15 Writing Task 2

Write a report describing the information shown in the column chart in Task 1. Begin your report with. (Viết bài tường thuật mô tả thông tin được cho ở biểu đồ cột à Task 1. Bắt đầu bài tường thuật của em với)

The column chart illustrates the average housework hours per week by married women in comparison with married men.

Guide to answer

Report 1

The column chart illustrates the average housework hours per week by married women in comparison with married men.

As seen in the chart, there is the distinctive difference in the average hours of housework in households. In childless families, the gap of housework hours per week between men and women is not largely. Women do some 30 hours per week, meanwhile men’s contribution in housework is about 20 hours.

In families of one or two children, however, the number of men’s housework hours decreases to 15 hours, but women’s number of housework rises even to 50. Undoubtedly the cause of this rise is due to childcare.

And amazingly in households with three or more children, the inequality becomes more distinct. Men work fewer hours than about 10 hours, but women's housework hours rise to 55 per week.

The chart shows that the inequality in housework between husband and wife should be resolved. It is important that women should be liberated from the unreasonable burden of familial responsibilities. And to get the target, men should do their share of housemaking.

Report 2

The column chart illustrates the average housework hours per week by married women in comparison with married men in Fantasia.

In households where there are no children, women are reported to work some 30 hours per week in house work. Men’s contribution to this work averages a considerably lower 18 hours.

When children enter the household, however, the inequality becomes even more pronounced. In families of 1 - 2 children, men maintain approximately the same number of hours of housework as in childless households, but the number of hours women work in the home rise to 52 per week, much of which, no doubts, is due to childcare responsibilities.

Interestingly, when there are three or more children in the household, men are found to work even fewer hours around the house than before the appearance of the third child. Whereas women’s unpaid hours rise to approximately 56 per week, the corresponding figure for men, 16, actually represents a decrease.

The chart suggests that if women are to gain social equality, they should first be liberated from familial responsibilities. This can only be done if men lend a more helpful hand to women in doing domestic chores. 

Bài tập minh họa

 
 

Rearrange paragraphs below to complete passage.

1. According to social surveys, many women in the 21st century still have to work over 12 hours a day including working in offices and doing countless household chores without any help from their husbands. In some regions, the labor of women is not recognized despite the hardships they endure to support the whole family. Moreover, women are the direct victims of family violence, especially in rural areas.

2. It has been thought that women are the second class in citizen, and men are the first. There is not a real equality of opportunity for men and women. Years ago, people were living in a man-dominated society. Women had to obey their husbands and fathers absolutely. Women's place was in the kitchen and women's work was housework. In many places, women were not even' allowed to go to school. Women had no rights, even the right to choose husband for themselves. Men usually occupied high positions in society so they thought they were more intelligent than women. Men often considered women as their property. Sometimes, they were mistreated by their husbands and suffered the problem as a fate. Many parents did not even want to daughters.

3. Thanks to the women's liberation movement, nowadays women have proved that they are equal to men in every aspect. An average woman has weaker muscles than an average man but she may be as intelligent as he is. Women can do everything that men can, and women can do one thing that no man can: they produce children.

4. Despite the progress, there remain outdated beliefs about women's roles, traditionally passed down from generation to generation. Men are commonly seen as the strong bodies, bread-winners in the family and key leaders in society, while women are restricted to being housewives and child bearing and care, and housework such as washing and cooking.

Key 

2-4-1-3

It has been thought that women are the second class in citizen, and men are the first. There is not a real equality of opportunity for men and women. Years ago, people were living in a man-dominated society. Women had to obey their husbands and fathers absolutely. Women's place was in the kitchen and women's work was housework. In many places, women were not even' allowed to go to school. Women had no rights, even the right to choose husband for themselves. Men usually occupied high positions in society so they thought they were more intelligent than women. Men often considered women as their property. Sometimes, they were mistreated by their husbands and suffered the problem as a fate. Many parents did not even want to daughters.

Despite the progress, there remain outdated beliefs about women's roles, traditionally passed down from generation to generation. Men are commonly seen as the strong bodies, bread-winners in the family and key leaders in society, while women are restricted to being housewives and child bearing and care, and housework such as washing and cooking.

According to social surveys, many women in the 21st century still have to work over 12 hours a day including working in offices and doing countless household chores without any help from their husbands. In some regions, the labor of women is not recognized despite the hardships they endure to support the whole family. Moreover, women are the direct victims of family violence, especially in rural areas.

Thanks to the women's liberation movement, nowadays women have proved that they are equal to men in every aspect. An average woman has weaker muscles than an average man but she may be as intelligent as he is. Women can do everything that men can, and women can do one thing that no man can: they produce children.

Bài tập trắc nghiệm Writing Unit 15 Lớp 12

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 15 Women In Society - Writing chương trình Tiếng Anh lớp 12 về chủ đề người phụ nữ trong xã hội. Để phát triển kỹ năng viết về đề tài vai trò người phụ nữ trong xã hội mời các em tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 15 lớp 12 Writing.

Câu 3 - Câu 5: Xem trắc nghiệm để thi online

Hỏi đáp Reading Unit 15 Lớp 12

Nếu có gì chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi với cộng đồng Tiếng Anh HỌC247 ở mục hỏi đáp để được giải đáp nhanh nhất. Sau bài học này các em chuyển qua bài học mới  Unit 15 Women In Society - Language Focus kế tiếp. Chúc các em học tốt! 

-- Mod Tiếng Anh 12 HỌC247

MGID

 

AMBIENT
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 894_1634779022.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/tieuhoc247
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)