ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Unit 15 lớp 12 Speaking - Hội thoại Women In Society


Bài học Unit 15 Women In Society phần Speaking hướng dẫn các em cách đưa ra ý kiến và thể hiện mức độ của sự đồng ý với ý kiến đó.

YOMEDIA
Hãy đăng ký kênh Youtube HOC247 TV để theo dõi Video mới
 

Tóm tắt bài

1. Unit 15 Speaking Task 1

Study the expressions and practise saying them aloud. (Học những cụm từ và thực hành nói to chúng)

Cách cho ý kiến và thể hiện mức độ đồng ý:

 • Cho ý kiến : Tôi nghĩ /Tôi tin/Theo ý tôi. Theo quan điểm của tôi..., Như tôi thấy...
 • Hoàn toàn đồng ý : Tôi hoàn loàn đồng ý.../Tôi hoàn toàn đồng ý với bạn.../ Tuyệt đối đồng ý / Đúng vậy.
 • Đồng ý một phần : À, tôi hiểu ý bạn, nhưng.../ Tôi không hoàn toàn đồng ý / ở mức độ nào đó, đúng, nhưng...
 • Không đồng ý : Tôi không đồng ý.../ E rằng tôi không đồng ý.../ Điều đó sai.../ Điều đó không đúng.
 • Hoàn toàn không đồng ý : Vô lí làm sao! Phi lí sao ấy! Tôi hoàn toàn không đồng ý.

2. Unit 15 Speaking Task 2

Work in groups. Read and respond to these statements. Begin your responses with one  of the expressions in Task 1.

(Làm việc theo nhóm. Đọc và trả lời những câu nói này. Bắt đầu câu trả lời của em với một trong  những cụm từ ở Task 1.)

 • A. Men are usually stronger than women. (Đàn ông thường mạnh mẽ hơn phụ nữ.)
 • B. Women are usually more sympathetic than men. (Phụ nữ thường dễ thông cảm hơn đàn ông.)
 • C. Women are usually better with children than men. (Phụ nữ thường chăm con giỏi hơn đàn ông.)
 • D. Women are usually more careful than men. (Phụ nữ thường cẩn thận hơn đàn ông.)
 • E. Men are better at making decisions than women. (Đàn ông thường quyết đoán hơn phụ nữ.)
 • F. Women are better at running a home than men. (Phụ nữ quán xuyến gia đình giỏi hơn đàn ông.)
 • G. Men lose their temper more easily than women. (Đàn ông dễ mất bình tĩnh hơn phụ nữ.)
 • H. Women waste more time than men. (Phụ nữ thường làm mất thời gian hơn đàn ông.)
 • I. Women work harder than men. (Phụ nữ làm việc chăm chỉ hơn đàn ông.)

Guide to answer

1.

A: Men are usually stronger than women.

B: That's right.

C: It’s my opinion, too

2.

A: Women are usually more sympathetic than men. I think.

B: I quite agree with you.

C: Absolutely, because women are more sensitive than men.

3.

A: Women are better at running a home than men

B: Well, I see your point, but I think men can run a home better loo.

C: I think so.

4.

A: Women work harder than men.

B: I'm afraid 1 disagree with you, because men are stronger than women in both physical and mental aspects.

C: That's right.

5. 

A: Women are usually better with children than men.

B: What nonsense!

6. 

A: Women are usually more careful than men.

B: That's wrong. Men are sometimes as careful as women.

7. 

A: Men are better at making decisions than women.

B: That's right!

8. 

A: Men lose their temper more easily than women.

B: I don't agree. It's up to each other.

9. 

A: Women waste more time than men.

B: I agree with you completely.

3. Unit 15 Speaking Task 3

Work in groups. Discuss whether you agree or disagree with the following statements and give explanations: Married women should not go to work.

(Làm việc theo nhóm. Thảo luận xem em đồng ý hay không đồng ý với nhận định sau và cho lời giải thích: Phụ nữ có gia đình không nên đi làm.)

Guide to answer

 • A: From my point of view, married women should not go to work.
 • B: I completely disagree. I think if they stay at home, they gradually lose touch with social life.
 • C: And they are likely to waste, at some extent, education and knowledge they gained before marriage.
 • D: But doing the traditional role of housewives is their divine duties.
 • A: Moreover, one cannot do two jobs well at the same time: caring children, doing household choires and working at the office.
 • B: That's not true. At present, with labour-saving devices, women can perform their housework rapidly and well.
 • D: However, this can make women financially dependent and have no decisions or power.
 • C: As I see, in this present economic and political situation, the marriage life requires the contribution of both husband and wife, especially in the financial aspect. In other words, husband and wife should share together the family work or responsibility.

4. Hỏi đáp Speaking Unit 15 Lớp 12

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 15 Women In Society - Speaking chương trình Tiếng Anh lớp 12 về chủ đề người phụ nữ trong xã hội. Nếu có gì chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi với cộng đồng Tiếng Anh HỌC247 ở mục hỏi đáp để được giải đáp nhanh nhất. Sau bài học này các em chuyển qua bài học mới  Unit 15 Women In Society - Listening kế tiếp. Chúc các em học tốt! 

 

-- Mod Tiếng Anh 12 HỌC247

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 14_1631286051.png
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-09-30 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)