YOMEDIA
NONE

Bài tập 36 trang 56 SGK Toán 9 Tập 2

Giải bài 36 tr 56 sách GK Toán 9 Tập 2

Giải các phương trình:

a) \((3x^2 -5x + 1)(x^2 - 4) = 0\)

b) \((2x^2 + x - 4)^2 - (2x - 1)^2 = 0\)

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 36

Với dạng bài 36 này, chúng ta sẽ gặp một vài dạng phương trình cần biến đổi để quy về phương trình bậc hai, cụ thể là:

Câu a:

\((3x^2 -5x + 1)(x^2 - 4) = 0\)

\(\Rightarrow 3x^2 -5x + 1 = 0 (1)\)

hoặc \(x^2-4=0(2)\)

Giải (1):

\(3x^2 -5x + 1 = 0\)

\(\Leftrightarrow x=\frac{5\pm \sqrt{13}}{6}\)

Giải (2):

\(x^2=4\Leftrightarrow x=\pm 2\)

Vậy phương trình có 4 nghiệm thỏa bài toán \(x=\begin{Bmatrix} \pm 2;\frac{5\pm \sqrt{13}}{6} \end{Bmatrix}\)

Câu b:

\((2x^2 + x - 4)^2 - (2x - 1)^2 = 0\)

\(\Leftrightarrow (2x^2+x-4+2x-1)(2x^2+x-4-2x+1)=0\)

\(\Leftrightarrow (2x^2+3x-5)(2x^2-x-3)=0\)

\(\Rightarrow 2x^2+3x-5=0 (1)\)

Hoặc \(2x^2-x-3=0 (2)\)

Giải (1):

\(2x^2+3x-5=0\)

\(\small \Leftrightarrow x=1\) hoặc \(x=-\frac{5}{2}\)

Giải (2):

\(2x^2-x-3=0\)

\(\Leftrightarrow x=-1\) hoặc \(x=\frac{3}{2}\)

Vậy nghiệm của hệ phương trình là: \(x=\begin{Bmatrix} \pm 1;-\frac{5}{2};\frac{3}{2} \end{Bmatrix}\)

-- Mod Toán 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 36 trang 56 SGK Toán 9 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON