YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 7.2 trang 60 SBT Toán 9 Tập 2

Giải bài 7.2 tr 60 sách BT Toán lớp 9 Tập 2

Cho phương trình \(x + 2\sqrt {x - 1}  - {m^2} + 6m - 11 = 0\)

a) Giải phương trình khi \(m = 2\).

b) Chứng minh rằng phương trình có nghiệm với mọi giá trị của \(m\).

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Hướng dẫn giải

a) Thay \(m=2\) và giải phương trình bằng phương pháp đặt ẩn phụ.

b) Đặt ẩn phụ đưa về phương trình bậc hai, chứng minh phương trình này có hai nghiệm phân biệt trái dấu.

Lời giải chi tiết

a) Khi \(m = 2\) ta có phương trình: \(x + 2\sqrt {x - 1}  - 3 = 0\) điều kiện \(x \ge 1\)

Ta có: \(x + 2\sqrt {x - 1}  - 3 = 0 \Leftrightarrow x - 1 + 2\sqrt {x - 1}  - 2 = 0\)

Đặt \(\sqrt {x - 1}  = t \Rightarrow t \ge 0\)

Ta có phương trình: \({t^2} + 2t - 2 = 0\)

\(\eqalign{
& \Delta ' = {1^2} - 1.\left( { - 2} \right) = 1 + 2 = 3 > 0 \cr 
& \sqrt {\Delta '} = \sqrt 3 \cr 
& {t_1} = {{ - 1 + \sqrt 3 } \over 1} = - 1 + \sqrt 3 \cr 
& {t_2} = {{ - 1 - \sqrt 3 } \over 1} = - \left( {1 + \sqrt 3 } \right) \cr} \)

\({t_2} =  - \left( {1 + \sqrt 3 } \right) < 0\) loại

\(\eqalign{
& \Rightarrow \sqrt {x - 1} = \sqrt 3 - 1 \cr 
& \Rightarrow x - 1 = {\left( {\sqrt 3 - 1} \right)^2} \cr 
& \Leftrightarrow x - 1 = 3 - 2\sqrt 3 + 1 \cr 
& \Leftrightarrow x = 5 - 2\sqrt 3 \cr} \)

Vậy phương trình có \(1\) nghiệm \(x = 5 - 2\sqrt 3 \)

b) \(x + 2\sqrt {x - 1}  - {m^2} + 6m - 11 = 0\).

Điều kiện \(x \ge 1\)

\( \Leftrightarrow x - 1 + 2\sqrt {x - 1}  - {m^2} + 6m - 10 = 0\)

Đặt \(\sqrt {x - 1}  = t \Rightarrow t \ge 0\)

Ta có phương trình: \({t^2} + 2t - {m^2} + 6m - 10 = 0\)

\(a = 1 > 0;c =  - {m^2} + 6m - 10 =  - \left( {{m^2} - 6m + 9 + 1} \right) =  - \left[ {{{\left( {m - 3} \right)}^2} + 1} \right] < 0\) nên \(c < 0 \)

\(⇒ a\) và \(c\) khác dấu, phương trình có hai nghiệm phân biệt \(t_1\) và \(t_2\) trái dấu nhau.

Giả sử \(t_1>0\) thì \(\sqrt {x - 1}  = t_1\Rightarrow x = {t_1}^2 + 1\ge 1\) (thỏa mãn điều kiện) 

Vậy phương trình luôn luôn có nghiệm.

-- Mod Toán 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7.2 trang 60 SBT Toán 9 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF