ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 32 trang 19 SGK Toán 9 Tập 1

Giải bài 32 tr 19 sách GK Toán 9 Tập 1

Tính

a) \(\sqrt{1\frac{9}{16}.5\frac{4}{9}.0,01}\)                   b) \(\sqrt{1,44.1,21-1,44.0,4}\)

c) \(\sqrt{\frac{165^{2}-124^{2}}{164}}\)                    d) \(\sqrt{\frac{149^{2}-76^{2}}{457^{2}-384^{2}}}\)

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 32

 
 

Bài 32 này là bài luyện tập về cách khai phương phép chia, chúng ta cần nắm vững phương pháp khai phương cũng như điều kiện nếu có.

Câu a:

\(\sqrt{1\frac{9}{16}.5\frac{4}{9}.0,01}=\sqrt{\frac{25}{16}.\frac{49}{9}}.\sqrt{0,01}\)

\(=\frac{5}{4}.\frac{7}{3}.0,1=\frac{3,5}{12}=\frac{7}{24}\)

Câu b:

\(\sqrt{1,44.1,21-1,44.0,4}=\sqrt{1,44(1,21-0,4)}=\sqrt{1,44.0,81}=\sqrt{1,44}.\sqrt{0,81}\)

\(=1,2.0,9=1,08\)

Câu c:

\(\sqrt{\frac{165^{2}-124^{2}}{164}}=\sqrt{\frac{(165-124)(165+124)}{164}}=\sqrt{\frac{41.289}{41.4}}\)

\(=\sqrt{\frac{289}{4}}=\frac{17}{2}\)

Câu d:

\(\sqrt{\frac{149^{2}-76^{2}}{457^{2}-384^{2}}}=\sqrt{\frac{(149-76)(149+76)}{(457-384)(457+384)}}=\sqrt{\frac{73.225}{73.841}}\)

\(=\sqrt{\frac{225}{841}}=\frac{15}{29}\)

 

-- Mod Toán 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 32 trang 19 SGK Toán 9 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1