YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 30 trang 22 SGK Toán 9 Tập 2

Giải bài 30 tr 22 sách GK Toán 9 Tập 2

Một ô tô đi từ A và dự định đến B lúc 12 giờ trưa. Nếu xe chạy với vận tốc 35 km/h thì sẽ đến B chậm 2 giờ so với quy định. Nếu xe chạy với vận tốc 50 km/h thì sẽ đến B sớm 1 giờ so với quy định. Tính độ dài quãng đường AB và thời điểm xuất phát của ôtô tại A.

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết bài 30

Với bài 30 này, ta cần đặt các số đó làm ẩn x và y rồi đặt điều kiện cho các ẩn, rồi theo yêu cầu bài toán, ta lập các hệ phương trình, sau cùng ta sẽ kiểm tra lại đáp số.

Gọi \(x (km)\) là độ dài quãng đường AB, \(y (h)\) là thời gian dự định đi để đến B đúng lúc 12 giờ trưa. Điều kiện \(x > 0, y > 1\) (do ôtô đến B sớm hơn 1 giờ).

Thời gian đi từ A đến B với vận tốc 35km là \(\frac{x}{35}=y+2\)

Thời gian đi từ A và B với vận tốc 50km là \(\frac{x}{50}=y-1\)

Ta có hệ phương trình: \(\left\{\begin{matrix} \frac{x}{35}=y+2\\ \frac{x}{50}=y-1 \end{matrix}\right.\)\(\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} x=35(y+2)\\ x=50(y-1) \end{matrix}\right.\)\(\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} x=35y+70\\ 35y+70=50y-50 \end{matrix}\right.\)\(\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} x=350\\ y=8 \end{matrix}\right.\) (thỏa điều kiện bài toán)

Thời điểm ô tô xuất phát là:

\(12-8=4(h)\)

Quãng đường AB là:

\(350(km)\)

-- Mod Toán 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 30 trang 22 SGK Toán 9 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON