YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 28 trang 22 SGK Toán 9 Tập 2

Giải bài 28 tr 22 sách GK Toán 9 Tập 2

Tìm hai số tự nhiên, biết rằng tổng của chúng bằng 1006 và nếu lấy số lớn chia cho số nhỏ thì được thương là 2 và số dư là 124

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 28

Với bài 28 này, ta cần đặt các số đó làm ẩn x và y rồi đặt điều kiện cho các ẩn, rồi theo yêu cầu bài toán, ta lập các hệ phương trình, sau cùng ta sẽ kiểm tra lại đáp số.

Gọi hai số cần tìm là \(x;y(x;y\epsilon \mathbb{N};x>y)\)

Theo đề, ta có hệ phương trình:

\(\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} 2y + 124 + y = 1006& & \\ x = 2y + 124& & \end{matrix}\right.\)\(\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} 3y = 882& & \\ x = 2y + 124& & \end{matrix}\right.\)\(\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} y = 294& & \\ x =712& & \end{matrix}\right.\)

Thử lại ta thấy thỏa bài toán, nên \(712, 294\) là hai số tự nhiên cần tìm

-- Mod Toán 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 28 trang 22 SGK Toán 9 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON