YOMEDIA

Bài tập 3 trang 69 SGK Toán 9 Tập 1

Giải bài 3 tr 69 sách GK Toán 9 Tập 1

Hãy tính x và y trong hình sau (h.6)

Hình 6 bài 3 trang 68 SGK Toán lớp 9 Tập 1

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

Tương tự như bài 1 và bài 2, nếu biết một số đại lượng cho trước, ta có thể áp dụng các định lí, hệ thức lượng về tam giác vuông để tìm ra các đại lượng còn lại.

Ta có y có vai trò là cạnh huyền của tam giác vuông nên:

\(y=\sqrt{5^2+7^2}=\sqrt{74}\)

Áp dụng công thức tính đường cao trong tam giác vuông, ta có:

\(\frac{1}{x^2}=\frac{1}{5^2}+\frac{1}{7^2}\)

\(\Rightarrow x=\sqrt{\frac{5^2.7^2}{5^2+7^2}}=\frac{35\sqrt{74}}{74}\)

-- Mod Toán 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 69 SGK Toán 9 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA